Начало
 
 
Атлас Тренинг
 
 
Самолетни билети онлайн
 
 
Конгресен туризъм
 
 
Екскурзии
 
 
Почивки
 
Информация за туристическа агенция Атлас Травелс
Информация за туристическа агенция Атлас Травелс
Кой е АТЛАС? Или НИЕ ЗА НАС

АТЛАС ТРАВЕЛС е туристическа агенция, работеща от 19 години успешно в областта на бизнес пътуванията.

През последните две години благодарение на изключително добрата маркетингова и ценова политика агенцията увеличи значително пазарния си дял.
Само за последната календарна година АТЛАС ТРАВЕЛС има спечелени 15 търга за фирмени и обществени поръчки. Поради тези причини предлагаме преференциални цени, отстъпки и бонусни програми за повечето авиокомпании. Нашите клиенти са предимно фирми и организации, които оценяват добрите оферти, качеството на обслужването, бързата реакция и точната и навременна информация.

С удоволствие щe Ви предоставим и на Вас нашите специални цени и условия.

Адрес по регистрация:
гр. София 1434
бул. Симеоновско шосе 276
Булстат: 130026450
МОЛ: Евгения Манолова Манолова

Банкови детайли ЛЕВА Банкови детайли ЕВРО
ОББ АД UBB AD
IBAN:BG03UBBS80021005501040 IBAN: BG28UBBS80021445236510
BIC: UBBSBGSF BIC:UBBSBGSF

Политика и принципи за управление на качеството

Политиката на Атлас Травелс ЕООД е свързана с прилагане на всички български закони и нормативни актове, както и международни стандарти, отнасящи се до извършваните от фирмата дейности. Нашата система за управление на качеството, както и дейностите, провеждани в изпълнение на тази система, са и ще продължават да се развиват в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. Одобряваме Наръчника по качеството и напълно приемаме неговото съдържание като база за управление на дейностите по осигуряване на качеството във фирмата.
С внедряването на СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО с обхват Туроператорски и турагентски дейности, предоставяне на услуги по закупуване и продажба на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж; хотелски резервации в страната и чужбина; организиране и провеждане на събития и спомагателни туристически услуги; преводачески услуги; консултантски услуги за консултиране на публични организации и управленско консултиране; изпълнение на услуги, свързани с организирането и провеждането на обучения, професионално образование и преквалификация; дизайн, предпечат, печат и доставка на печатни, рекламни и информационни материали, ръководството на Атлас Травелс ЕООД си поставя следните по-главни цели, които са и наши политики:
• Високо равнище на организация на дейността със засилена ориентация към клиента;
• Приобщаване към европейските принципи и практика с участие на работниците и служителите;
• Лидерство и активна дейност, посочена в обхвата;
• Строга финансова отчетност, анализ на дейността и контрол, чрез вземане на решения, основани на доказателства;
• Оптимална продуктова и пазарна структура и процесен подход на СУК;
• Минимални разходи за реализация на услугите;
• Стимулиране на творческата активност на персонала, клиентите и заинтересованите страни и управление на взаимоотношенията;
• Подобряване на Системата за управление на качеството.
Приемаме тази система за управление на качеството и се ангажираме с нейното подобряване й усъвършенстване, с участието на всички служители на Атлас Травелс ЕООД.
С оглед постигане на целите по качеството на Дружеството, ще се провежда преглед на Системата за Управление на Качеството и на изпълнението й във фирмата поне веднъж годишно. Ще форумираме нашите цели в съответстиве с политиката по качеството. Ще определим, наблюдаваме и проверяваме информацията, свързана с вътрешните и външни обстоятелства от значение за крайната цел и СУК, както и заинтересованите страни и техните изисквания. Ще планираме и реализираме подобрения и изменения на Дружеството съгласно тяхната цел, цялостта на СУК, нужните ресурси, като разпределим отговорностите за тях. Ще се стремим към удовлетворяване на приложимите изисквания: нормативни, изисквания на стандарти, добри практики, на клиенти и заинтересовани страни, от значение за СУК. Ще предприемем необходимите действия за овладяване на рисковете и възможностите, като основната ни цел ще бъде подобряване на СУК и дейността на Дружеството. Ще оценяваме нашите работни процеси чрез измерими показатели на качеството, ще взимаме решения за развитие и усъвършенстване на СУК, ще препотвърждаваме политиката по качеството, за да удостоверим нашата непрекъсната обвързаност с нея.

ДОКУМЕНТИ

Удостоверение за администратор на лични данни
Застрахователна полица "Отговорност на туроператора"
Удостоверение за регистрация като туроператор и туристически агент
Агентски договор
Конкурентни чрез СУСИ
Договор ТУРОПЕРАТОР
Конкурентни чрез СУСИ
Този сайт е рекламен. Информация, съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.