Начало
 
 
Атлас Тренинг
 
 
Проект ОПРЧР
 
 
Проект ОПИК
 
 
Самолетни билети онлайн
 
 
Конгресен туризъм
 
 
Почивки
 
Информация за Туристическа Агенция Атлас Травелс ЕООД
Информация за Туристическа Агенция Атлас Травелс ЕООД
Фирма Атлас Травелс ЕООД регистрирана в Cофийски Градски Съд
Ф.Д. № 8224/1999 с решение №1 от 02.07.1999 и вписана в Регистъра на Търговските Дружества под №51425, том 560, стр. 4 със седалище и адрес на управление гр. София 1434, община Витоша, кв. Симеоново, бул. Симеоновско шосе 276.

Атлас Травелс EOOД притежава Удостоверение за Регистрация за Туристическа Дейност Туроператор и Туристически Агент с номер PK- 01-6344 и IATA номер 09-2 1107 5.

Дружеството се представлява от Евгения Манолова Манолова в качеството й на собственик и управител на фирмата.

Офисът на Атлас Травелс ЕООД се намира на ул. Сердика 22, ет. 8, 1000 София и е с работно време 09.00-18.30ч., има гореща линия за всички спешни повиквания извън работно време и възможност за реакция 24ч. в денонощието, включотелно в неработни дни и официални празници. Тел. за спешни повиквания: + 359888 370 107.

Агенцията е специализирана в резервиране и продажба на:
 • самолетни билети
 • хотелски резервации
 • коли и автобуси под наем
 • организиране на трансфери в страната и чужбина
 • регистрация на участници в международни конгреси
 • визови услуги
 • туристически и пътнически застраховки
 • организация на мероприятия
 • продажба на туристически пакети и туристически пътувания
 • комплексно обслужване за организиране и провеждане на семинари обучения, конференции и конгреси в страната и чужбина
 • организиране на развлекателни мероприятия, социални и забавни програми
 • допълнителни туристически и туроператорски услуги, др.

Агенцията предоставя и комплексни услуги за организиране и провеждане на национални, регионални и международни събития, конференции, конгресни прояви, срещи, обучения, семинари, бизнес пътуванията, кръгли маси.

Туристическа агенция Атлас Травелс е сертифицирана по ISO 9001 : 2008 oт германската сертификационна организация Декра Сертификейшън, Щутгарт, и е внедрила успешно системата за управление на качеството. Основен приоритет в дейността на дружеството е поддържането на високо качество на услугите и достигане на максимална удовлетвореност на клиентите по отношение на нивото на качеството на предлаганите услуги. Регулярно се провеждат вътрешнофирмени одити с цел повишаване на качеството на обслужването и подобряване на нивото на удовлетвореност на крайните клиенти на туристическа агенция Атлас Травелс ЕООД, както и за да осигури отговаряне на високите критерии на стандарта ISO 9001 : 2008. Паралелно се планират и провеждат регулярни парньорски срещи с клиенти с цел повишаване качеството на крайната услуга и максимално удовлетворяване на изискванията относно качеството, комуникацията между страните и сроковете на реализиране на услугите.

През 2011г. Атлас Травелс ЕООД изпълнява проект по Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, приоритетна ос 2, Операция 2.1.2: „Покриване на международни признати стандарти” с цел внедряване на Система за управление на сигурността на информацията ISO 27001.

Атлас Травелс ЕООД работи успешно вече дванадесет години на туристическия пазар основно с корпоративни клиенти и институции, на които осигурява пълно организационно, транспортно и туристическо обслужване. Гаранция за качеството е удовлетвореността на клиентите на Атлас Травелс ЕООД.

Най-съществена цел от фирмената политика на Дружеството относно качеството на предлаганата услуга е постигането на удовлетвореност както на Възложителя като цяло, така и на отделния пътник.

Този сайт е рекламен. Информация, съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.