Начало
 
 
Атлас Тренинг
 
 
Проект ОПИК 2
 
 
Проект ОПИК
 
 
Проект ОПРЧР
 
 
Самолетни билети онлайн
 
 
Конгресен туризъм
 
 
Почивки
 
Информация за Туристическа Агенция Атлас Травелс ЕООД
Информация за Туристическа Агенция Атлас Травелс ЕООД
Фирма Атлас Травелс ЕООД регистрирана в Cофийски Градски Съд
Ф.Д. № 8224/1999 с решение №1 от 02.07.1999 и вписана в Регистъра на Търговските Дружества под №51425, том 560, стр. 4 със седалище и адрес на управление гр. София 1434, община Витоша, кв. Симеоново, бул. Симеоновско шосе 276.

Атлас Травелс EOOД притежава Удостоверение за Регистрация за Туристическа Дейност Туроператор и Туристически Агент с номер PK- 01-6344 и IATA номер 09-2 1107 5.

Дружеството се представлява от Евгения Манолова Манолова в качеството й на собственик и управител на фирмата.

Офисът на Атлас Травелс ЕООД се намира на ул. Сердика 22, ет. 8, 1000 София и е с работно време 09.00-18.30ч., има гореща линия за всички спешни повиквания извън работно време и възможност за реакция 24ч. в денонощието, включотелно в неработни дни и официални празници. Тел. за спешни повиквания: + 359888 370 107.

Агенцията е специализирана в резервиране и продажба на:
 • самолетни билети
 • хотелски резервации
 • коли и автобуси под наем
 • организиране на трансфери в страната и чужбина
 • регистрация на участници в международни конгреси
 • визови услуги
 • туристически и пътнически застраховки
 • организация на мероприятия
 • продажба на туристически пакети и туристически пътувания
 • комплексно обслужване за организиране и провеждане на семинари обучения, конференции и конгреси в страната и чужбина
 • организиране на развлекателни мероприятия, социални и забавни програми
 • допълнителни туристически и туроператорски услуги, др.

Агенцията предоставя и комплексни услуги за организиране и провеждане на национални, регионални и международни събития, конференции, конгресни прояви, срещи, обучения, семинари, бизнес пътуванията, кръгли маси.

Туристическа агенция Атлас Травелс е сертифицирана по ISO 9001 : 2008 oт германската сертификационна организация Декра Сертификейшън, Щутгарт, и е внедрила успешно системата за управление на качеството. Основен приоритет в дейността на дружеството е поддържането на високо качество на услугите и достигане на максимална удовлетвореност на клиентите по отношение на нивото на качеството на предлаганите услуги. Регулярно се провеждат вътрешнофирмени одити с цел повишаване на качеството на обслужването и подобряване на нивото на удовлетвореност на крайните клиенти на туристическа агенция Атлас Травелс ЕООД, както и за да осигури отговаряне на високите критерии на стандарта ISO 9001 : 2008. Паралелно се планират и провеждат регулярни парньорски срещи с клиенти с цел повишаване качеството на крайната услуга и максимално удовлетворяване на изискванията относно качеството, комуникацията между страните и сроковете на реализиране на услугите.

През 2011г. Атлас Травелс ЕООД изпълнява проект по Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, приоритетна ос 2, Операция 2.1.2: „Покриване на международни признати стандарти” с цел внедряване на Система за управление на сигурността на информацията ISO 27001.

Атлас Травелс ЕООД работи успешно вече дванадесет години на туристическия пазар основно с корпоративни клиенти и институции, на които осигурява пълно организационно, транспортно и туристическо обслужване. Гаранция за качеството е удовлетвореността на клиентите на Атлас Травелс ЕООД.

Най-съществена цел от фирмената политика на Дружеството относно качеството на предлаганата услуга е постигането на удовлетвореност както на Възложителя като цяло, така и на отделния пътник.

Този сайт е рекламен. Информация, съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЗТ може да получите в нашите офиси.