Организиране на събития

„Атлас Травелс“ ЕООД предоставя комплексни услуги за организиране и провеждане на национални, регионални и международни събития, конференции, конгресни прояви, срещи, обучения, семинари, бизнес пътуванията, кръгли маси.

Организираните мероприятия са предмет на дейност на Отдел по Туризъм и Фирмени мероприятия. Атлас Травелс ЕООД има сключени договори и преференциални цени с всички големи и много по-малки, но отговарящи на изискванията на клиентите хотели на българския пазар, както и с основни световни доставчици – хотели, хотелски вериги, рент-а-кар компании, конферентни и панаирни площи, наем на озвучителна техника, мултимедия, организиране на официални вечери, кетеринг, кафе паузи, заснемане и отразяване на събития.

Благодарение на дългогодишния ни опит и големия професионализъм на колегите от отдела имаме възможност да предложим най-добрите варианти по отношение на цена-качество за хотелско настаняване, транспорт, допълнителни услуги във връзка със специфичните изисквания на клиента. Ръководителят на Отдел Фирмени мероприятия организира и контролира провежданите и организирани от Дружеството събития, кампании и обществени мероприятия. На Клиента винаги се предлагат минимум три опции (три варианта) на маршрут, хотелско настаняване, както и препоръки/ коментари по всяко едно предложение.

При провеждането на всяко мероприятие присъства служител на компанията (освен ако от страна на възложителя писмено не е отказан такъв), който има задачата да съблюдава цялостната програма, да съдейства на клиента, да координира отношенията възложител-доставчик.

„Атлас Травелс“ ЕООД има сключени договори с всички български авиопревозвачи, предоставящи машини за чартърни полети, както и с чуждестранни авиоброкери, и е в състояние да организира частен полет за провеждане на дадено събитие зад граница.

„Атлас Травелс“ЕООД има сключени договори с водещи круизни програми в целия свят и може да предложи организиране на фирмено мероприятие на борда на кораб.

При желание на Клиента, Атлас Травелс може да осигури тиийм билдинг експерти за организирането и провеждането на различни обучения, разработване на стратегии, консултации, забавни игри.
За успешното реализиране на дадено събитие компанията ни винаги полага усилия да изгради партньорски взаимоотношения с възложителя, като всяко едно предложение е обект на обсъждане и търсене на оптимален вариант за реализирането му.

„Атлас Травелс“ ЕООД подготвя и предоставя пълен пакет надлежно подготвена документация, съпровождаща всяко конкретно мероприятие.

Планирайте престоя си