Контакти


Адрес за кореспонденция:
гр. София 1000,
ул. Сердика 22

Телефони за връзка:
02/981 9993; 02/981 13 86
0882 509 980
Факс:
02/423 34 05

HOT LINE: 0888 370 107

Адрес на електронна поща:
[email protected]
[email protected]


 

Планирайте престоя си