Проект ОПИК - BG16RFOP002-2.095-4017

                                                                     ​                                                              
Номер на проект: BG16RFOP002-2.095-4017
 
Бенефициент:
АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД
 
Обща стойност: 20 392.71 лв., от които
17 333.80 лв.
европейско и  3058,991 лв. национално съфинансиране.
 
Начало:
16.03.2021
г.
Край: 16.06.2021
г.


 

Планирайте престоя си